ایستگاه اتوبوس مجهز به سیستم (CBSS)

ایستگاه های اتوبوس با درب های اتوماتیک مانند درب های کشویی یا درب های تلسکوپی باید توسط اتوبوس در هنگام ورود آن کنترل شود. هر بار که درب اتوبوس باز می شود یا بسته می شود، به صورت متقارن و همزمان درب های ایستگاه هم باید باز  و بسته شوند.

دویچ تک یک راه حل جدید برای این موضوع خاص ایجاد کرده است که مانع بسیاری از مشکلات می شود و به کاربر امکانات بسیاری می دهد. اغلب مسافت کنترل، باعث مشکلاتی مانند تداخل بین اتوبوس های مختلف و یا فعال شدن درب هایی که قرین درب اتوبوس نیستند، میشود.

راه حل شرکت دویچ تک شامل ارتباط مافوق صوتی (اپنلراسونیک) و فرکانس رادیویی  (RF)  است.

این راه حل یک فاصله معتبر بین فرستنده و گیرنده که در آن فقط یک ارتباط برقرار می شود را ارائه می دهد. ارتباط از نوع دو طرفه است، بنابراین اطلاعات می تواند از ایستگاه به اتوبوس و بالعکس منتقل شود. به دلیل وجود سرعت خاص هر دو مدل ارتباطی، فاصله دقیق بین هر دو می تواند انتخاب شود. ، بنابراین فقط به یک فاصله خاص اجازه برقراری ارتباط می دهد.

در حالی که ارتباط برقرار شده کنترل های تعریف شده توسط کاربر می تواند به راننده اتوبوس یا درب ایستگاه داده شود.

امکان دادن کنترل درب ایستگاه به راننده اتوبوس وجود دارد، به طوری که راننده اتوبوس می تواند جدا از درب اتوبوس درب ایستگاه را باز / بسته کند.

مزیت:
هر دو راه ارتباطی به عنوان کاربری دو طرفه به کار می رود، به طوری که هر دو طرف می توانند اطلاعات بفرستند و دریافت کنند.

ارتباط مافوق صوت اضافه شده دو ویژگی دیگر را فعال می کند:

– به دلیل تفاوت طول موج امواج فراصوت و RF و همچنین وجود سرعت خاص، میتوان فاصله دقیق بین هر دو طرف را اندازه گیری کرد.
ارتباطات فراصوت رمزگذاری شده است و پارامترهای ارتباطی خاصی را که برای ارتباطات RF مورد نیاز است، به اشتراک می گذارد. به این ترتیب، سیستم مانع از تداخل با دیگر جفت های ارتباطی میشود.

– تعداد نامحدود درب های ایستگاه یا درب اتوبوس.
میتوان در همان زمان از 16 جفت فرستنده / گیرنده با عرض 5 متر استفاده کرد که این همان فاصله مربوط به طول موج فراصوت است.