شرح محصول

کد محصول 1000002435

در مواقعی که درب نباید به طور دستی بسته شود، بهترین پیشنهاد، استفاده از آرام بند است و اگر لازم باشد درب به اندازۀ مشخصی باز بماند، می توانیم از مدل آرام بند  DE-88 (HO) استفاده کنیم. امروزه، آرام بند یکی از فن آوری های جذاب در صنعت درب است.

انواع متفاوت این آرام بندها برای مکان های خاص مانند بیمارستان، دفتر کار، فروشگاه و مکان هایی که ترافیک عبور و مرور بالایی دارند، بسیار مناسب هستند. در برخی اماکن از جمله فروشگاه ها که درب باید در کل مدت ساعت کاری باز باشد، می توان از مدلHO (Hold Open) استفاده نمود. انتخاب مناسب آرام بند، بستگی زیادی به عملکرد درب و کاربرد ساختمان دارد.

ما در دوئیچتک، همواره بهترین و مناسب ترین انتخاب را به شما پیشنهاد می دهیم.

ویژگی ها

چرخدنده و شانه دندۀ آرام بند، با نیروی بستن قابل تنظیم مطابق با استاندارد EN2-5

  • سرعت بستن قابل تنظیم به طریق کاملاً هیدرولیک در دو محدودۀ مستقل (֯0 الی ֯15 و ֯15 الی ֯120 )
  • راست بازشو و چپ بازشو
  • با بازوی استاندارد
  • با بازوی کشویی یا اسلایدر
  • حداکثر وزن درب – تا kg 100
  • حداکثر عرض درب- mm 1250
  • نما: نقره ای
  • جلوگیری از ضربه در سیکل بازشو به طور قابل تنظیم
  • تأخیر قابل تنظیم در ابتدای سیکل بسته شدن (اختیاری)