شرح

این سیستم تمام شیشه ای بهترین انتخاب برای کسانی است که به دنبال سیستمی ظریف و در عین حال نورگیر هستند. این درب های کشویی مبادله نور عالی بین محیط داخل و محیط بیرون را فراهم می کند.