فریم ها

محصولات دویچ تک می تواند با انواع مختلفی از فریم ها مانند THB، TBS، Air-TBS، UTS وSaturn هماهنگ باشد و حتی می تواند بدون استفاده از آنها کار کند. این تطبیق پذیری اجازه می دهد که محصولات ما واقعا طبق دیدگاه و خواست مشتریان محترم خود، انعطاف پذیر باشد.

فریم THB

فریم TBS

فریم Saturn

فریم UTS

فریم Air-TBS

بدون فریم

این طبقه بندی را به اشتراک بگذارید.