شرح

هنگامی که صرفه جویی در انرژی حائز اهمیت است، فریم TBS یک راه حل اقتصادی و ارزان قیمت می باشد.علاوه بر فریم های ترمال برک، می توان آن را با شیشه دو جداره ترکیب کرد. باریک بودن آن و همچنین ترکیب منحصر به فرد آن با سری Deutschtec Airdrive، که پروفیل افقی بالایی را در قاب اپراتور پنهان می کند، فریم TBS را برای معماری مدرن انتخاب هوشمندانه و زیبایی کرده است. این نوع فریم آزمایش های مربوط به درب های خروج اضطراری با موفقیت پشت سر گذاشته است.