شرح

این فریم، مدل عایق غیر حرارتی TBS است و تمام مزایای آن را دارد. به این دلیل که عایق حرارتی نیست، قیمت آن مناسب تر است. UTS در عین حال که دارای زیبایی های TBS می باشد، در مورد درهای داخل ساختمان و مکان هایی که تبادل هوای سرد و گرم مهم نیست، انتخاب مناسبی است.