شرح

سیستمهای چرخشیRVU شرکت دویچ تک، به قسمت ورودی هر ساختمان ظرافت و به نمای ساختمان شکوه می بخشد. این سیستم که قسمت عملیاتی آن در زیرزمین پنهان است، برای نصب در ورودی هایی که در آن ها به دنبال تاثیر خیره کننده در نگاه اول و کنترل موثر محیط ، انتخابی ایده آل است. این مدل یا با پروفیل های فریم نازک RVU300C / RVU400C یا با پروفیل های فریم ضخیم RVU300 / RVU400 همراه میشود.