شرح

درب گردان RVU که در سه یا چهار بال موجود است، راه حلی زیبا و شیک است، درعین حال با کاهش تبادل انرژی بین داخل و خارج ساختمان، بالاترین میزان صرفه جویی در انرژی را ارائه می دهد.این سیستم شامل یک قسمت چرخشی با بالهای 3 یا 4 است، فریم و سنسور و اپراتوری که در داخل زمین پنهان است . دیوار یامرز فریم ثابت هستند و مسیر پیاده روی افراد داخل درب را مشخص می کند.